September 25, 2017 News

INFORMATION ANGÅENDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BATTLERIFF GAMING AB

INFORMATION ANGÅENDE EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BATTLERIFF GAMING AB

Under 2017 har Battleriff plattformen utvärderats och testats för att nå optimal användarvänlighet. Dessa tester utvisar att spelarna är mer motiverade av olika mervärden som ranking, intressant innehåll och social status än rena penningbelöningar. Från och med nästa vecka kommer därför plattformens intäktsflöde att styras mot ett prenumerationsförfarande där man som prenumerant får olika mervärden såsom möjlighet att delta i exklusiva ladders, se på showmatcher mm. Detta kombineras med införande av Battle Points som man genererar genom olika aktiviteter på plattformen. Förändringen av intäktsmodellen till prenumerationer medför också ett betydligt smidigare inloggningsförfarande eftersom man kan skippa all den exercis och reglering som är tvingande när man hanterar penningkonton. Likaså undgår man licenskravsfrågan eftersom möjlig ”gambling” stämpel inte längre blir aktuell.  Styrelse och ledning anser att denna inriktning har stora möjligheter att bli framgångsrik och ser redan att de KPI:er som rör spelupplevelse och s.k. retention visar mycket bra siffror med stigande kurvor.

Som tidigare meddelats måste bolaget fylla på kassan i september. Styrelsen har därför kallat till extra bolagsstämma den 21 september 2017 kl. 13.00 på bolagets kontor på Sisjö Kullegata 8 i Askim, Göteborg för att besluta om en företrädesemission om 4 mkr till kurs 1 kr. Emissionen kan utökas upp till 6 mkr om den skulle bli övertecknad. Villkoren i övrigt framgår av kallelsen till stämman. Battleriffs huvudägare garanterar teckning av 2 mkr i denna emission.

Battleriff kommer att under hösten utöka spelplattformen till att inkludera spelet Call of Duty, ”COD”.

För att säkerställa behövlig förståelse och kontakt med COD community inför en ev. framtida notering har Battleriff tecknat avtal om förvärv av Red Reserve AB via en riktad nyemission om 6 miljoner aktier á 1 kr styck. Beslutet förutsätter bolagsstämmans godkännande.

Det är viktigt att ha en stark förankring i COD communityn när man introducerar COD. Red Reserve är ett mycket väletablerat varumärke inom COD med mijonreach på sociala medier och utgör en viktig om inte nödvändig resurs för att förankra spelet hos COD spelarna. Red Reserve har dessutom egna lag i olika e-sporter såsom COD, FIFA och Gears of War och är också i färd med att etablera e sport relaterad eventverksamhet. Red Reserves COD lag blev tidigare i år europamästare och hamnade på en åttondeplats i VM. Red Reserve har ett gaming hus i Florida med 6 inneboende ”content providers” som på heltid skapar e-sport och COD relaterat innehåll på olika sociala media kanaler såsom You Tube, Twitter mm. De är oerhört populära. Stjärnan hos dessa – ”Carl” har ensam 800 000 följare på You Tube. Med hjälp av Red Reserves varumärke och ”content providers” möjliggörs en snabb integrering av COD i plattformen till låga CAC (”Customer Aquisition Costs) vilket är ett viktigt nyckeltal i KPI matematiken. Red Reserves intäkter består av annons- och sponsorintäkter, prispengar i olika turneringar samt transferintäkter i samband med försäljning av spelare. Se även www.redreserve.org

Battleriff har ambitionen att göra en större emission Q 1 2018. Integrationen av Red Reserve kommer att öka intresset och bredda affärskonceptet inför en sådan större emission.